หมดกังวลเรื่องการดูแล SAP Infrastructure ด้วยการ Run SAP บน Google Cloud

ระบบ SAP เป็นระบบที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเดินรายการประจำวัน เช่น การบันทึกบัญชี การบันทึกข้อมูลคลังสินค้า การผลิต ขายและจัดส่งสินค้า เป็นต้น รวมถึงการดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาวิเคราะห์เพื่อดูภาพรวมและตัดสินใจประกอบการบริหารธุรกิจอีกด้วย ซึ่งเราต้องให้ความดูแลกับระบบ SAP นี้เป็นพิเศษเพื่อให้ระบบเสถียรและใช้งานได้เมื่อผู้ใช้งานต้องการ

จะกี่ภาษาก็ไม่กลัว แปลเอกสารรัว ๆ ด้วย Translation Hub

หากเราว่าด้วยเรื่องของภาษา ก็อาจมองว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “กำแพงทางด้านภาษา” ก็ได้ เพราะต้องอาศัยล่ามหรือนักแปลที่มีทักษะเฉพาะทางเข้ามามีส่วนร่วมด้วย แต่บางส่วนงานหรือโดยทั่วไป หากมีงานเกี่ยวข้องกับการแปลภาษา ทุกท่านก็คงนึกถึงเครื่องมือคู่ใจที่หนีไม่พ้น Google Translate เป็นแน่ เพราะด้วยความคุ้นเคยและใช้มามากกว่า 15 ปีแล้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมา Google ยังคงพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านภาษาใหม่ ๆ อยู่เสมอ