BLOGS

ปกป้องเหนือชั้นห่างไกลภัยคุกคามด้วย XDR จาก Trellix

Tangerine • 31/07/2023
Tangerine Co., Ltd.

Trellix* (FireEye และ McAfee Enterprise) คือ ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่มีแพลตฟอร์มในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามได้อย่างครอบคลุมทั้งการตรวจจับ การโต้ตอบภัยคุกคาม การแจ้งเตือน การวิเคราะห์ภัยคุกคาม และเฝ้าดูติดตามการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้น

Trellix สามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีจากผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์มารวมอยู่ใน Trellix Solution ดังนี้

  • Trellix Endpoint Security
  • Trellix Network Security
  • Trellix Email Security – Cloud Edition

โดยทั้ง 3 รายการนี้มีการแลกเปลี่ยนความสามารถ และข่าวกรองเชิงรุก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันภัยคุกคามในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงโดยรวบทั้งหมด และยังมี Trellix Helix ที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทางด้าน Security และการจัดการในส่วนของ Infrastructure เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการตรวจจับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และช่วยวิเคราะห์ภัยคุกคาม เพื่อให้เห็นเหตุการณ์แบบ Real-time ในการรวมข้อมูลต่าง ๆ จากทุกเหตุการณ์มารวมที่ศูนย์กลางจากการที่ทาง Trellix Helix สร้างขึ้น และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ และภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยทาง Trellix มีการสร้างโซลูชันที่เรียกกว่า Trellix Extended Detection and Response (XDR) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยการรักษาความปลอดภัยแบบ Unified Security ที่ครอบคลุมความปลอดภัยหลายด้านทั้ง Endpoint, Infrastructure, Cloud, User, Data และ Application

Trellix* มาจากกลุ่มทุน Symphony Technology Group (STG) เข้าซื้อบริษัทความปลอดภัย 2 แห่งคือ FireEye และ McAfee Enterprise พร้อมประกาศว่าจะควบรวมทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน เป็นบริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Trellix (มาจากคำว่า Trellis โครงสร้างตาข่ายสำหรับต้นไม้เลื้อย ซึ่งหมายความว่าแข็งแรงปลอดภัย) 

(อ้างอิง https://www.blognone.com)

 หากสนใจบริการต่าง ๆ หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมติดต่อเรา
ได้ที่ marketing@uat.tangerine.co.th หรือเบอร์ 02-285-5511
เพื่อรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีประสบการณ์

Get a Free Consultation
Contact Form_EN Sources (#25)