SUCCESS STORIES

ท้าทายการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำด้านการบริการทางการเงินในยุคดิจิทัล พร้อมมุ่งมั่น พัฒนา ต่อยอดระบบการชำระเงินแบบครบวงจร
Tangerine x National ITMX

Tangerine และ National ITMX ร่วมพัฒนาโครงการสุดท้าทาย โดยการจัดการการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคารในประเทศไทย และการทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน PromptPay และ PayNow และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งการโอนเงิน และการซื้อขายแบบ QR Code ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้รองรับมาตราฐาน ISO 20022 ตาม Global standard และยังมีความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ การรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด > 3,000 รายการต่อวินาทีเลยทีเดียว

โดย Tangerine มีส่วนในการให้คำปรึกษาและพัฒนา API เพื่อทำรายการระหว่างธนาคาร ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างธนาคารในประเทศ และการเชื่อมต่อกับสถาบันการเงินในต่างประเทศภายใต้มาตรฐาน ISO20022 พร้อมทั้งออกแบบและดำเนินการเพื่อปรับปรุง Apigee API Platform เพื่อให้รองรับธุรกรรมได้สูงสุด 3,000 รายการต่อวินาที รวมถึงปรับปรุงระบบการเก็บ API Transaction log บน Elasticsearch อีกด้วย

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น Tangerine ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยผ่านงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบ System Architecture, การปรับปรุง Elasticsearch Server, การนำระบบการตรวจสอบไปใช้งานจริง และการ Update & Scale Apigee โดยโครงการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนา Proxy API และข้อมูลจำเพาะสำหรับ APIHub 20022 และ Cross Border microservices

ซึ่งสามารถตอบโจทย์ธุรกิจของ National ITMX ได้เป็นอย่างดีในการให้บริการที่กว้างขวาง และรวดเร็วยิ่งขึ้น ของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ และยังช่วยในเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านระบบการชำระเงิน เพิ่มการเชื่อมโยงของบริการชำระเงินระบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย อาทิเช่น

  • ประชาชนสามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้โดยไม่ต้องใช้เลขบัญชี (ใช้แค่เบอร์มือถือ ของผู้รับเงินเท่านั้น และสามารถรับเงินได้ทันทีแบบเต็มจำนวน
  • ประชาชนสามารถชำระเงินด้วย QR Code ระหว่างประเทศได้ (Digital Payment Linkage between the two Countries)
  • Cross-Border QR Payment ตอบโจทย์ในการลดอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ของการชำระเงินข้ามประเทศ การชำระเงินเพื่อการจับจ่ายใช้สอยที่สะดวก สบาย ปลอดภัย อัตราแลกเปลี่ยนดี ฟรีค่าธรรมเนียม คนไทยสามารถชำระเงินในต่างประเทศได้ง่ายด้วยการสแกน QR Code เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็สามารถชำระเงินโดยสแกน QR Code ในร้านค้าไทยได้สะดวกราวกับอยู่ในประเทศตัวเอง
  • รวดเร็ว ชำระเงินให้ร้านค้าในต่างประเทศได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ปลอดภัย ไม่ต้องกลัวธนบัตรปลอม และลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญ

 Tangerine ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและงานบริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบครบวงจร ขอขอบคุณ National ITMX ที่มั่นใจและไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญจากเราช่วยพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการบริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเราจะมุ่งสู่ความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตต่อไป