SUCCESS STORIES

6 ข้อดี ธุรกิจ E-Commerce ควรเลือกใช้ Cloud Solution | Tangerine x TopValue

topvalue.com ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ มีสินค้ามากมายหลายรายการ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจในรูปแบบ B2C คือรับสินค้ามาจากผู้ผลิตโดยตรง นำมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ERP) พร้อมให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ และดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ของแท้ ของเร็ว ของถูก”

Business Requirement : ความต้องการของลูกค้า

TopValue มีบริการ E-Commerce เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตผ่าน website topvalue.com ที่มีการปรับปรุงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมองหา Cloud Platform ที่มีเทคโนโลยี ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง ที่เป็นลักษณะการคิดเงินตามทัพยากรที่ใช้งานจริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รองรับลูกค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและแผนการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น TopValue ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของบริการที่ต้องการจัดหาดังนี้

 1. Cloud Platform มีบริการ Virtual Machine ที่สามารถกำหนดให้ขยายหรือลดจำนวน Instance ได้อัตโนมัติตามเงื่อนไข (Auto Scaling)
 2. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Persistent Disk ที่เลือกใช้งานได้ทั้งระดับ Regional และ Zonal
 3. มีลักษณะการคิดเงินตามการใช้งานจริง (Pay per use)
 4. ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Docker Container และ Software Stack ที่ TopValue ใช้งานอยู่ สามารถให้คำแนะนำขั้นตอนในการ Migrate และ ปรังปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

Solution Proposed : Solution ที่ tangerine นำเสนอ

แทนเจอรีนนำเสนอการ Migrate แบบ Lift and Shift เพื่อย้าย Workload มาอยู่บน Google Cloud Platform ซึ่งเป็น Solution ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น ตอบโจทย์ความต้องการของ TopValue ประกอบด้วยบริการดังนี้

 1. Compute Engine (GCE) เพื่อเป็น Server หน่วยประมวลผลหลักของ Web Application ที่อยู่ในรูปแบบ Docker Container รองรับการทำ Auto-scaling ด้วย Instance Group มี Persistent Disk เพื่อเก็บข้อมูลแบบ Block storage ของ Application พร้อมการ Backup ด้วย Snapshot ที่สามารถตั้ง Schedule ในการทำงานได้
 2. Virtual Private Cloud (VPC) และ Networking Service ต่างๆ ใช้ในการการจัดการระบบเครื่อข่ายต่างๆ เช่น การแบ่ง Network segment ให้กับระบบ Application, Network Load-Balancing, Firewall และ Cloud NAT  เป็นต้น
 3. Operation Suite เครื่องมือจัดเก็บ Log และการ Monitor การใช้งานทรัพยากรบน Google Cloud Platform แบบครบวงจร
 4. Identity and Access Management (IAM) เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงจากศูนย์กลาง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 5. Identity-Aware Proxy สำหรับการ Remote Access เข้า Server แบบปลอดภัย

ในโครงการ tangerine ทำอะไรบ้าง

แทนเจอรีนเข้าไป Assessment เพื่อเก็บข้อมูลระบบที่ติดตั้งอยู่ที่เก่าเพื่อร่วมออกแบบกับทีมงาน TopValue ในเรื่องของโครงสร้าง Architect ที่อยู่บน Google Cloud Platform และให้คำปรึกษาเพื่อให้เข้าใจลักษณะในการทำงานและข้อจำกัดของ GCP Services ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ทำแผนงานออกมาเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อใช้ในการดำเนินการจริง ประเมินกรอบเวลาที่จะทำแต่ละขั้นตอน

ดำเนินการ Implement โดยเริ่มจากการทำ Foundation เพื่อเตรียมเรื่อง Landing zone และติดตั้ง Software prerequisites คอยสนับสนุน ให้คำปรึกษาในขั้นตอน Migration ในระดับ Application ร่วมทดสอบระบบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อน Go Live จริง จัดเตรียมทีมงาน Engineer สำหรับ Support ภายหลังการ Implementation ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา หรือ การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดขึ้น สุดท้ายเพื่อให้ทีมงาน TopValue สามารถ Operate งานบน GCP ต่อได้ จึงดำเนินการจัดอบรม Training เพื่อ Handover การติดตั้งต่างๆ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการให้

Outcome

ประโยชน์ที่ได้รับหลังจาก Migrate มาอยู่บน GCP

 1. Application สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาระบบล่มเนื่องจากภัยพิบัติ
 2. สามารถรองรับผู้ใช้งานที่เข้ามาพร้อมกันได้ดีขึ้น มีระบบ Monitor ในการตรวจสอบ utilization ของระบบ
 3. เพิ่มความเสถียรและความเร็วในการ Release ใหม่ๆ ลด Human Error
 4. มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่รองรับการต่อยอดแผนในอนาคตได้
 5. จัดการ Server เองได้ตลอดเวลาและสามารถ Remote Access อย่างปลอดภัย
 6. ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ต้องการ จ่ายตามที่ใช้งานจริงตามความต้องการ