SUCCESS STORIES

กุญแจสู่ความสำเร็จ! พัฒนาระบบ CRM พาองค์กรสู่ผู้นำด้านการวิจัยและยาเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
Tangerine x Eisai

Tangerine และ Eisai ร่วมพัฒนาระบบ CRM เพื่อให้ผู้แทนยาใช้ในการบันทึกการติดต่อนัดหมาย และควบรวมกับบริการต่าง ๆ ของ Google ที่ทาง Eisai ใช้งาน Google Workspace อยู่แล้ว พร้อมสร้าง Tablet Application ที่เป็น Portal กลางสำหรับรวบรวม Application ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้แทนยาไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งยังสามารถใช้งานกับ Third Party ต่าง ๆ ได้

โดย Tangerine ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษา ช่วยออกแบบ และพัฒนาระบบให้รองรับการ Integrate กับ Google Service ได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น

  • พัฒนา Web Application & Native iOS Application (iPad) 
  • ออกแบบ UX/UI สำหรับทั้ง Web Application และ Native iOS Application 
  • Integrate Sales Automation/Product Site ที่เป็น Application ซึ่งใช้งานอยู่แล้ว Redirect ไปยัง Application
  • ทำการ Authen ผ่าน Google Account และใช้ Google Profile เพื่อสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้
  • จัดทำ Customer Data เพื่อ Sync ข้อมูล Customer กับระบบ HubSpot แบบ 2 Way 
  • จัดทำระบบงานสำหรับเก็บข้อมูลการติดต่อลูกค้าของ Sales โดย Integrate เข้ากับ Google Workspace
  • จัดทำระบบ Check In/Check Out สำหรับผู้แทนยา
  • จัดทำระบบให้สามารถออก Report Call Record สรุปรายเดือนได้

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น Tangerine ได้มีการออกแบบ Software Architecture ให้กับ Eisai โดยใช้ Google Cloud Service และ Integrate Google API ของ Google Workspace มาพัฒนาระบบ CRM เช่น สามารถจัดทำนัดหมายในระบบ Eisai Playgroud แล้ว Create Google Calendar หรือส่งเมลให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ในทันที และมีการ Drive Adoption การใช้งาน Service อื่น ๆ ที่ยังใช้งานน้อยให้เป็น Service หลักในการใช้งานประจำวัน รวมทั้งพัฒนา Native iOS Application ที่เป็น Portal หลักขององค์กรให้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการนำไปต่อยอด

ทำให้ Eisai มี Single Portal ที่สามารถใช้ระบบงานทั้งหมดได้จาก Eisai Playgroud อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกการนัดหมาย ไปจนถึงสรุปรายการนัดหมายตามแผน พร้อมทั้งรายงานเทียบกับการทำงานจริง ทำให้ Management สามารถเรียกดู Performance ของผู้แทนยาได้แบบ Real-time รวมถึงหัวหน้างานสามารถ Track Progress ของ Sales ที่อยู่ภายใต้ ได้โดยไม่ต้องรอให้ Admin ทำการรวบรวมข้อมูล และช่วยลดระยะเวลาในการสรุปรายงานอีกด้วย

โดย Eisai เป็นบริษัทนำเข้า จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นในด้านของการพัฒนาเภสัชภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและผู้คนเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งช่วยเพิ่มผลประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ที่สุดผ่านระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ได้มีการพัฒนา ซึ่ง Eisai เชื่อว่าภารกิจนี้จะกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการทำงาน และช่วยกันผลักดันภารกิจนี้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพของผู้คนในสังคม ผ่านแนวคิดที่ว่า “การดูแลสุขภาพของมนุษย์ หรือ Human Health Care (hhc)” 

จึงได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของ hhc ให้มีความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ต่อการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง และเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ที่ทาง Eisai เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอนาคตมามาพัฒนา ให้ตอบสนองความต้องการการดูแลสุภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนในสังคมให้มีประสิทธฺภาพสูงสุด 

Tangerine ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาและงานบริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแบบครบวงจร ขอขอบคุณ Eisai ที่มั่นใจและไว้วางใจให้ผู้เชี่ยวชาญจากเราช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโต เพื่อเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่ความสำเร็จของธุรกิจในอนาคตต่อไป

หากท่านสนใจบริการหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อเราได้ที่ marketing@uat.tangerine.co.th  หรือโทร 06-2992-4493
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน