Icon for Cisco

PARTNERS

Cisco

Tangerine เป็นพันธมิตรกับ Cisco ที่ผ่านการรับรองในระดับ Gold Partner มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เช่น Enterprise Network Architecture, Security Architecture, Data Center Architecture เพื่อผลักดันความพร้อมให้กับทุกองค์กร

Campus Network
Data Center Networking
Wide Area Network
Hyperconverged Infrastructure
Server
Cloud Security
Data Security

Software-Defined Access (SDA)

เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ อุปกรณ์ และสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานประจำทั่วไป
จึงช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
และยังช่วยลดผลกระทบด้านการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างมาก

Features

 • One Automated Network Fabric บริหารจัดการผ่านศูนย์กลางโดยที่จะมีการเข้าไปควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายทั้งแบบสายและไร้สาย เพื่อให้ระบบเครือข่ายเป็นผืนแผ่นเดียวกันทั้งหมด
  • Identity-based Policy and Segmentation เพิ่มความปลอดภัยในการทำ Policy จากเดิมที่ต้องอ้างอิงกับ VLAN หรือ IP Address มีการเพิ่ม Tag ประจำตัว User สำหรับการยืนยันและระบุตัวตนเพื่อที่จะสามารถนำไปทำ Policy ได้แบบเจาะจง
  • AI-driven Insights and Telemetry เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาของระบบ เนื่องจากระบบเครือข่ายควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์ทำให้สามารถเห็น End-to-end visibility ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนใดของระบบ
 • ปรับระบบ Network ได้แบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นรากฐานและรองรับการเปลี่ยนสู่ยุค Digital Transformation อย่างแท้จริง
 • กำหนด Policy ของทั้ง LAN และ WLAN เป็นผืนเดียวกัน เพื่อเพิ่ม User Experience ในการใช้งานเมื่อมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์แล้วก็จะยังได้รับ Policy เดิม
 • เสริมความปลอดภัยด้วย Network Segmentation เดิมที่ใช้ IP Address ในการระบุตัวตน เปลี่ยนมาใช้ Scalable Group Tag เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการทำ Policy  ให้กับ User
 • ลดเวลาในการตั้งค่าอุปกรณ์ในการทำ 802.1x โดยการใช้ตั้งค่าแบบ Automates ให้กับระบบ
 • Network Visibility วิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 • ง่ายต่อการ Maintenance อัพ Firmware ให้กับ Network Device ผ่าน GUI Controller

FAQ

 • SDA กับ SDN เหมือนกันหรือไม่ ?
  • SDA (Software Defined Access) เป็น SDN (Software Defined Network) ในฝั่ง Campus Network ของ Cisco โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Campus Fabric “Network Device” + Cisco DNA “Controller” (Automation & Assurance)

Application Centric Infrastructure (ACI)

ACI เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานล่าสุดจาก Cisco ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ รวมถึงเร่งความเร็วในกระบวนการของ Application Lifecycle ทั้งในแง่ของการพัฒนา ทดสอบระบบ ติดตั้ง รวมถึงจัดการ Workload ได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ IT อีกทั้งสามารถติดตั้งหรือแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

Features

 • ทำงานร่วมกับ Open Standards, Programing Language หรือ Process ต่าง ๆ ที่รองรับ REST APIs
 • ง่ายต่อการเชื่อมต่อ Kubernetes และ Application แบบ Microservice-based
 • บริหารจัดการระบบได้จากส่วนการทดแทนการใช้ Command Line ครอบคลุมถึงการจัดการ Configuration, Management, Monitoring รวมถึงประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้งานระบบ
 • ออกแบบมาเพื่อรองรับ Active-Active Datacenter ขยายขอบเขตของระบบเครือข่ายให้อยู่ภายใน Network fabric เดียวกันแบบ Multiple Active location

Benefits

 • เสริมประสิทธิภาพของ Application เร็วขึ้นกว่า 80%
 • Scale Up ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผสมผสานระหว่าง Software Flexibility และ Hardware Performance
 • เป็นระบบที่มีโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวมของ Application มองเห็นในระดับ Application และการตรวจสอบสภาพแบบ Real-time ทั้งบน Physical และ Virtual Environments
 • บริหารจัดการ Physical, Virtual และ Cloud Based Environments ได้ใน Platform เดียว
 • ง่ายต่อการจัดการ โดยทำงานร่วมกันบน Application, Network, Security Resources
 • รองรับการพัฒนาผ่าน Open APIs, Open Standards, Open Sources
Viptera (SD-WAN)
Meraki (SD-WAN)

ความสำคัญของ WAN สำหรับปัจจุบันทำงานในรูปแบบ Overlay ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น MPLS, Broadband และ Internet เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถใช้งาน Applications และ Services ได้ดียิ่งขึ้น

 

Features

 • โดย Viptela ได้พัฒนาต่อยอด นำเทคโนโลยี SD-WAN เพิ่มลงไปใน Catalyst Router, Catalyst 8000 Series ซึ่ง Viptela SD-WAN มีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน
  • vSmart Controller : เป็น Central Management of Routing, Policy, Security, Segmentation และ Authentication of Devices
  • vManage : Centralized Dashboard for Configuration and Management
  • vEdge Router : Full-featured IP routers, Quality of Service และ Policies ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบน Overlay Network
  • vBond Orchestrator : ช่วยในการ Authentication ของอุปกรณ์ทุกชิ้นบนระบบเครือข่าย
 • Centralized Management 
  • ช่วยในการ Provision และ Monitor SD-WAN Policies ของอุปกรณ์ที่กระจายอยู่ที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขา หรือ Gateway บน Cloud ได้บนหน้า Dashboard เดียว
 • Application Performance Optimization 
  • ในแต่ละ Application มีรูปแบบความต้องการที่ต่างกัน เช่น บาง Application อาจจะมีความอ่อนไหวในเรื่อง Delay หรือ Jitter 
 • Secure Direct Internet Access 
  • เป็นการเพิ่มความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามด้วย Cisco Security เช่น Firewall, IPS, URL filtering, TLS Proxy และ Advanced Malware Protection บนอุปกรณ์ ช่วยป้องกันและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
 • Cloud OnRamp 
  • ช่วยลดระยะทางและจัดสรรเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับการเชื่อมต่อไปยัง Cloud Application ไม่ว่าจะเป็น IaaS เช่น AWS หรือจะเป็น SaaS เช่น O365
 • Analytics 
  • เช็คประสิทธิภาพการใช้งานและยังสามารถเลือกดูรายละเอียดในแต่ละ Device หรือ Application ต่าง ๆ อีกทั้งทำงานร่วมกับ  Cisco StealthWatch and Cisco ThousandEyes เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ได้อีกด้วย

Benefits

 • ง่ายต่อการจัดการ Policies, Devices ผ่าน Cloud ได้ในแดชบอร์ดเดียว
 • เสริม User Experience ที่ดีต่อผู้ใช้งาน
 • ป้องกัน Malware ช่วยให้มั่นใจในการใช้งาน
 • Optimize Wan เพื่อการเชื่อมต่อที่ลื่นไหล
 • เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ Device และ Application

Cisco Meraki ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ง่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ Network Connectivity ดียิ่งขึ้น โดย Cisco SD-WAN Solution ใช้การทำงานผ่าน Subscription Base License (Enterprise License)
บนตัวอุปกรณ์ Meraki MX SD-WAN โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น Server หรือ Hardware Management เพียงแค่ต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Meraki MX ผ่าน Internet ไปยัง Meraki Dashboard Cloud เพียงเท่านี้ก็สามารถ Configure หรือ Manage Meraki SD-WAN ได้แล้ว

Features

 • Auto VPN 
  • เป็นจุดเด่นของ Meraki SD-WAN ช่วยให้การเชื่อมต่อง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่า IPSEC ซึ่ง Meraki MX จะทำการเชื่อมต่อ IPSEC Tunnel ระหว่าง Meraki MX ด้วยกันเองได้แบบอัตโนมัติ เพียงเลือกสาขาที่ต้องการจากหน้า Dashboard Cloud
 • Real-time Monitor 
  • ทำให้สามารถเห็นการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง และยังช่วยให้การแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว หากมี Jitter, Latency หรือ Packet Loss เกิดขึ้นในระบบ Meraki SD-WAN จะทำการสลับสับเปลี่ยนไปใช้งาน Link ที่ดีกว่าให้อัตโนมัติหรือตาม Policy ที่ทางผู้ดูแลระบบตั้งค่าไว้ เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา ทั้งยังช่วยเพิ่ม User Experience ให้กับผู้ใช้งาน
 • Build-in Security 
  • วิเคราะห์ Layer 7 Application รวมทั้งมีระบบ Intrusion Prevention (IPS) ได้อีกด้วย
 • รองรับ Internet หลากหลายรูปแบบ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น MPLS, broadband, 4G/5G
 • Centralized Management จัดการการเชื่อมต่อต่าง ๆ ง่ายขึ้นผ่าน Cloud Dashboard หากมีอุปกรณ์ที่สาขาเสียหรือมีปัญหาจะมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
 • Scalability ง่ายต่อการขยายธุรกิจหรือสาขา ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าการใช้งานผ่าน Cloud Dashboard และส่งอุปกรณ์ไปยังสาขาปลายทาง ติดตั้งเพียงแค่ปลายทางเสียบสาย Internet เท่านี้ผู้ดูแลที่อยู่สำนักงานใหญ่ก็สามารถจัดการอุปกรณ์ Meraki ปลายทางได้แล้ว ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และประหย้ดเวลา ทำให้การขยายสาขาทำได้รวดเร็วขึ้น
 • ระบบ Alert ส่งไปยังผู้ดูแลระบบ เช่น อุปกรณ์ Down หรือ Internet Link มีปัญหา Meraki Dashboard จะส่ง Email Alert แจ้งเตือน เพื่อตรวจสอบปัญหาหรือแจ้งทีมที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Benefits

 • ลดเวลาในการเชื่อมต่อ WAN แบบเดิม
 • จัดการการเชื่อมต่อได้แบบรวมศูนย์ผ่าน Cloud Dashboard
 • Alert System แจ้งสาเหตุ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างแม่นยำ
 • จัดการ Traffic ได้แบบ Real-time

Hyperflex

HyperFlex คือ Solution HCI ของ Cisco ที่เป็น Complete Hyper-Converged Infrastructure Solution เร็ว แรง ครบในตัวเดียว มีรวมส่วนประกอบสำคัญ ในห้อง Data Center เข้ามาทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ทั้ง Server, Storage รวมถึง Network ใช้งานง่าย Config รวดเร็วภายในไม่กี่นาที จัดการระบบ Network ในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ควบรวม Server และ Storage อยู่ในเครื่องเดียวกัน ลดค่าใช้จ่าย SAN Switch

Features

 • Cisco HyperFlex เป็น Complete End-to-End Solution สนับสนุนทั้งแอปพลิเคชันดั้งเดิมและบนระบบคลาวด์ ลดความซับซ้อนของการเปิดใช้งาน DevOps และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • Software Defined Computing เป็นส่วนของชุดประมวลผลของ Cisco UCS servers
  • Software Defined Storage ซอฟต์แวร์จัดการส่วนของ Storage ด้วย Cisco HyperFlex HX Data Platform
  • Software Defined Networking ส่วนจัดการด้าน Network ด้วย Cisco Unified Fabric ที่ทำงานได้อย่างดีร่วมกับ Cisco® Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™)
  • Cloud Based Management ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ด้วย Cisco Intersight ที่จัดการ Full Lifecycle Management รวมถึงการจัดการ Software Upgrades ได้ในคลิกเดียว
 • Data Center 
  • ศูนย์ข้อมูลหลัก ลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูง เช่น แอป SAP และ Microsoft SQL
 • Hybrid Cloud 
  • Cisco มอบบริการระบบ Hybrid Cloud และการจัดการ Container ต่าง ๆ เพื่อให้คุณมีทางเลือกในการใช้งาน
 • The Edge 
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชันสำหรับ Edge ด้วยตัวเลือกการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นและการจัดการแบบ Multi-Site
 • Fully Integrated All-NVMe 
  • ช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพได้เต็มที่
 • Flexible GPU Acceleration 
  • เปี่ยมด้วยพลังกราฟิคสำหรับงานด้าน VDI

Benefits

 • ใช้งานง่าย Config รวดเร็วภายในไม่กี่นาที จัดการระบบ Network ในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
 • ควบรวม Server และ Storage อยู่ในเครื่องเดียวกัน ลดค่าใช้จ่าย SAN Switch
 • บริหารจัดการ Data ได้อย่างง่ายดาย รองรับการทำ Provisioning, Cloning และ Snapshot
 • ทำ Inline Deduplication และ Inline Compression ตลอดเวลา ทำให้ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
 • รองรับการ Scale-out ได้
 • รองรับการทำ Dynamic Data Distribution กระจายข้อมูลที่ทำการจัดเก็บ
 • มีรุ่น 1U ขนาดเล็ก, 2U Storage เยอะ และ 2U+8U Blade แยกหน่วยประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลออกจากกัน

Unified Computing System (UCS)

Cisco Unified Computing System หรือ UCS เทคโนโลยี Data Center ที่สร้างขึ้นบน ส่วนประกอบสำคัญหลายอย่าง เช่น Blade รวมทั้ง Chassis และการเชื่อมต่อระหว่าง Fabric Software บริหารจัดการอุปกรณ์ Fabric Extender และ Network Adapter ได้ทั้งหมดที่จะช่วยสนับสนุนให้กับการทำงานในรูปแบบของ Virtualization

Features

 • Unified Fabric 
  • สร้างระบบ Virtual ให้ทุก ๆ Interface ลดความซับซ้อนและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมต่อระหว่าง Server, Network และ Storage
 • VN-Link 
  • จัดการโยกย้าย VM ได้ง่ายขึ้น “VN-Link” เป็น Software Switch ทำหน้าที่ในการควบคุม Policies และ Configuration ต่าง ๆ ของเครื่อง VM ให้ติดอยู่กับตัว VM เลย เมื่อมีการย้าย VM ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Network ทุกอย่างก็จะถูกย้ายตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ ปราศจากการหยุดชะงัก และไม่ต้องไปนั่งแก้ไขอีกต่อไป
 • Overlay Transport Virtualization (OTV) 
  • ช่วยโยกย้าย VM ข้าม Data Center หรือ Location ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เหมือนเป็น VLAN เดียวกัน สำหรับฟีเจอร์นี้จะติดตั้งอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ คอร์สวิตช์รุ่น Nexus 700
 • UCS Manager 
  • เพื่อการบริหารจัดการที่ดีกว่า Cisco UCS Manager มีเทคโนโลยี Service Profile เข้ามาแก้ไขปัญหาการผูก License ของ Software กับตัว Hardware ด้วยการจัดเก็บค่ากำหนดเฉพาะของ Hardware ทั้งหมดไว้เป็น Profile เมื่อมีการย้าย Server จาก Hardware ไปยังเครื่องใหม่ Cisco UCS Manager จะนำ Profile นั้นถ่ายโอนไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที พร้อมสำหรับการทำงานของ Application
 • Extended Memory 
  • ขยายหน่วยความจำและเพิ่ม VM อย่างง่ายดาย Cisco ได้พัฒนาเทคโนโลยี Extended Memory Technology ที่สามารถทำ Vertual ในส่วนของ DIMM ทำให้ง่ายต่อการขยาย Memory และ Ram ได้อีกหลายเท่าตัว

Benefits

 • เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • เสริมประสิทธิภาพของ Server และ Data Center
 • ลดค่าใช้จ่าย TCO ให้ต่ำลง
DUO
Umbrella
ThousandEyes

โซลูชันที่มุ่งเน้นเสริมความมั่นคงปลอดภัยในการยืนยันตัวยตนของผู้ใช้งาน เพื่อเข้าใช้ Business Application ต่าง ๆ ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานของ Zero Trust โดยการยืนยันตัวตนหลายชั้น อุปกรณ์ต้องมีความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิ์ทุกการเข้าถึง Application

Features

 • Multi-factor Authentication (MFA)
  • สร้างความปลอดภัยขึ้นมาอีกชั้นนึงในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ Application ต่าง ๆขององค์กร ด้วยการทำ Authentication ที่หลากหลาย เช่น App Push, Passcode, SMS, Phone Call หรือ Hardware Token แบบดั้งเดิม มาใช้ในการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
 • Device Trust 
  • อุปกรณ์ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยก่อนการอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ Application ต่าง ๆ ทั้งยังมีความสามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงอุปกรณ์นั้นได้เอง เพื่อให้มีความปลอดภัยในระดับที่ตั้งไว้ก่อนใช้งาน
 • Adaptive Access Policies 
  • กำหนดการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน พร้อมกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้กับ Application ต่าง ๆได้อย่างยืดหยุ่นตามต้องการ พร้อมทั้งยังสามารถระงับการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
 • Single Sign-on (SSO) 
  • รองรับการทำงานแบบ SSO สำหรับ Application ด้วยการยืนยันตนเพียงครั้งเดียว แล้วสามารถใช้งานได้หลาย Application ด้วยสิทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้

Benefits

 • ลดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล
 • เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
 • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Devices, Application ได้

โซลูชันที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้นโยบาย Work from Home หรือ Hybrid Work ได้อย่างมั่นใจ
ไร้กังวลเรื่อง Malware ที่จะแฝงเข้ามา เนื่องจาก Cisco Umbrella เป็นโซลูชันที่ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใด
ก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพียงตั้งค่าให้ผู้ใช้งานชี้ DNS Server มายัง Cisco ก็สามารถได้รับการป้องกันทันที โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก Cisco Umbrella ยิ่งดูตอบโจทย์กับท่านมาก เพราะไม่จำเป็นต้องลงทุนกับทีมงานไอที หรือระบบการป้องกันมากมาย

Features

 • DNS-layer Security 
  • ปกป้องที่หน้าด่านแรกตั้งแต่ DNS ทำให้ไม่เกิดการเชื่อมต่อของข้อมูล มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันเว็ปไซต์หลอกลวงข้อมูล (Phishing) ใช้งานง่ายเพียงแค่ชี้ DNS มาที่ Cisco Umbrella ปกป้องผู้ใช้งาน ทุกสถานที่ ทุกเวลา ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • Secure Web Gateway 
  • ควบคุมการเข้าใช้งาน Website ของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ระบุ Website หรือ App ในการเข้าถึงแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน โดยมีบันทึกการเข้าใช้งานแบบ Realtime สามารถส่งต่อให้อุปกรณ์อื่น ๆเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อได้ โดยวิธีการใช้งานให้ทำการชี้ Proxy มาที่ Cisco Umbrella
 • Cloud-firewall 
  • ควบคุมการใช้งาน เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายสาขา ที่ต้องการควบคุมทุก Traffic ที่ออกจากสาขา เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยที่สะดวกมากขึ้น

Benefits

 • ป้องกัน Malware, Phishing
 • Firewall Security ที่สามารถกำหนดหรือจำกัดการเข้าถึงได้หลายระดับ เช่น Website, Application, HTTPS, DNS, DOT
 • เสริมนโยบาย Hybrid Work ได้อย่างมั่นใจ หมดห่วงเรื่องภัยแฝงทางไซเบอร์

Cisco ThousandEyes ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การเชื่อมต่อและการทำงานของ Application ในส่วนงานต่าง ๆ ของเครือข่าย LAN, WAN และ Internet เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรู้ได้ทันทีและแก้ไขได้ตรงจุด

Features

 • วิเคราะห์และดูการเชื่อมต่อระดับเส้นทางแต่ละ Hop, BGP, DNS และ VoIP
 • ตรวจสอบแบบ Active และ Passive
  • เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ใน Application ตรวจสอบชุดข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตรวจจับการหยุดทำงานบางเส้นทางของอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อเกิดปัญหาและแจ้งสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงภาพรวมการทำงานทั้งหมดผ่าน Dashboard
  • ตั้งแต่การจำลองเส้นทาง และความพร้อมใช้งานของบริการไปจนถึงเส้นทางเครือข่าย และข้อมูลการกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ทำให้ง่ายสำหรับการแยกปัญหา ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
 • ติดตามประสิทธิภาพของ Application และ Network ได้สะดวกยิ่งขึ้น
  • ผู้ใช้งาน Catalyst 9300 และ 9400 จะมี Agent ของ ThousandEyes ติดตั้งอยู่ภายใน iOS ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและเครือข่ายได้ทันที

Benefits

 • เช็ค Insight ในการเชื่อมต่อระบบ Network รูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและแม่นยำ จากการแจ้งเตือนของระบบ
 • ตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อได้แบบ Real-time เพื่อยับยั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทันที

Firepower

Cisco Firepower ระบบป้องกันภัยคุกคามระดับ Enterprise-grade ซึ่งประกอบด้วย ระบบควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชัน, ระบบป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง, ระบบป้องกันภัยคุกคาม และไฟร์วอลล์แบบ Next-generation รวมอยู่บนอุปกรณ์เดียว

Features

 • เพื่อตอบโจทย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคล (PDPA) เราจะสามารถ Mapping ได้ดังนี้
  • Data “at-rest” is protected
  • Data “in-transit” is protected
  • Assets are formally managed (Removal, Transfer and Disposition)
  • Capacity planning to ensure availability
  • Protection against data leaks are implemented
  • Integrity Checking mechanisms are used to verify software, firmware, and information integrity
  • The development and testing environment are separate from the production environment

Benefits

 • การควบคุมการรักษาความปลอดภัยระดับโลก
 • บูรณาการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย
 • จัดการแบบรวมศูนย์บน Firewall ควบคุมแอปพลิเคชัน ป้องกันการบุกรุก กรอง URL และการป้องกันมัลแวร์ขั้นสูง