Icon for Application Development

SOLUTIONS

Application Development

พัฒนา Software และ Application ทั้ง Android และ iOS แบบครบวงจร ขยายโอกาสทางธุรกิจ เปิดโลก API เชื่อมต่อธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทต่าง ๆ พาองค์กรมุ่งสู่อนาคตพัฒนาแผนธุรกิจของคุณให้เป็นจริง

API Management
Application Development

Inspire

ทำ API ขององค์กรให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ตรงตามโจทย์ทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขกับระบบ Backend เดิมที่มีอยู่แล้ว

Key Highlights

 • พัฒนา จัดการ และเสริมความปลอดภัยให้ APIs
 • สร้าง API เพื่อ Unlock และ Standardize Data สำหรับทุก App, Service และ System
 • Monitoring & Analytics traffic เพื่อดูประสิทธิภาพ และช่วยให้เข้าใจในธุรกิจขององค์กรยิ่งขึ้น
 • Build & Deploy Anywhere ด้วย Apigee Hybrid
 • สร้าง API Products ที่เป็นช่องทางรายได้ใหม่ขององค์กร
 • มีทั้ง on SaaS, on Premise และ Hybrid
 • ทดลองใช้งาน Apigee ด้วย Apigee PAYG จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง
  • โดยคิดราคาจากปริมาณ Gateway Nodes, API Transactions และ Network
   ยกตัวอย่างเช่น IP Address, Network Egress, และ Forwarding Rules 
  • หากมีการใช้งานในปริมาณมาก หรือต้องการ Features อื่น ๆ เพิ่มเติม
   เช่น Apigee Hybrid และ Monetization กรุณาติดต่อ Sales

Tech Features

 • Policies พร้อมใช้งาน 50+ Policies ที่สามารถ Customized ได้ เพื่อให้ API ปลอดภัย และสมบูรณ์
 • API Monitoring Tools (เฉพาะ On-cloud และ Hybrid) ช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที
 • รวม APIs ที่เกี่ยวข้องกันจัดเป็น API Product เพื่อให้ตรงตาม Use Case การใช้งาน อีกทั้งจัดการการเข้าถึง Quota สำหรับ Clients ที่แตกต่างกันได้

Inspire

ทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ Digital Business ด้วยการพัฒนา Web Application และ Mobile Application ให้ได้ตรงตามความต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเติบโตในอนาคต คำนึงถึง User Experience ที่ลูกค้าจะได้รับ และ ออกแบบ User Interface ให้น่าใช้งานตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม ให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ให้แต่ละองค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญทาง Business ด้านต่างๆ ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบ

Key Highlights

 • รองรับการทำงานบน Infrastructure ทั้งแบบ On-premise และ On-cloud
 • Design และพัฒนา Application ด้วย Microservice Technology
 • ใช้ Agile Methodology ในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
 • ให้ความสำคัญกับ Software Quality ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าทั้ง Functional ที่สมบูรณ์และ Security ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจในธุรกิจของคุณ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

Tech Features

 • วิเคราะห์/ออกแบบ Software Solution และ Software Architecture
 • พัฒนาเทคโนโลยีและ Source Code ความปลอดภัยใหม่
 • รับพัฒนา Native Application
 • ใช้ CI/CD และสนับสนุนการทดสอบแบบ Manual & Automate
 • การออกแบบแอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม PDPA
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ 3rd Party Software

why us?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ Application Development

เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจ จากธุรกรรมที่ทำได้สะดวกและรวดเร็ว

พัฒนา User Experience

พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เข้าถึงง่ายและทันสมัย

เข้าถึงได้ในทุกที่ ทุกเวลา และหลากหลายอุปกรณ์