BLOGS

รีวิว API Gateway สำหรับองค์กร เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า

Tangerine • 30/04/2024
Tangerine Co., Ltd.
รีวิว API Gateway สำหรับองค์กร เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า
API Gateway

API Gateway (Application Programming Interface Gateway) ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่มีการใช้ระบบแอปพลิเคชันหรือระบบเว็บไซต์ที่ทำงานซับซ้อน ซึ่ง API Gateway จะทำหน้าที่เสมือนตัวกลางในการจัดการและคอยควบคุมการเข้าถึง API ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะส่งไปยัง Server ต่าง ๆ พร้อมกับการรักษาความปลอดภัยให้ระบบขององค์กรอีกด้วย
เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกใช้ API Gateway ได้อย่างคุ้มค่า วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือชนิดนี้กันเลย

API Gateway คือ

API Gateway คือ

API Gateway คือ เครื่องมือที่จะคอยจัดการและควบคุมการเข้าถึง API Gateway (Application Programming Interface Gateway) ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่ง API Gateway จะคอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคำขอ (Request) ต่าง ๆ และที่ส่งข้อมูลต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์, บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือเซอร์วิสอื่น ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้การเรียกใช้งานของ API เป็นไปอย่างราบรื่น 

นอกจากนี้ API Gateway (Application Programming Interface Gateway) ยังมีหน้าที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ API โดยการจัดการกับการรับรองตัวตนและการสร้างการเข้าถึงอย่างปลอดภัยอีกด้วย

API Gateway มีประโยชน์ต่อธุรกิจและองค์กรอย่างไร ?

ปัจจุบัน API Gateway เป็นที่นิยมและมีประโยชน์มากมายต่อองค์กร เพราะการเชื่อมโยง API จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและเกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือบริการที่มีอยู่ในระบบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อีกทั้ง API Gateway ยังมีข้อดีอีกมากมาย เช่น

 • API Gateway ช่วยจัดการความปลอดภัยของ API 
 • ช่วยในการจัดการและปรับปรุงรูปแบบของ API โดยอัตโนมัติ
 • ช่วยควบคุมการทำงานของ API, จัดการการจำกัดอัตราการเข้าถึง (rate limiting) และการจัดการข้อผิดพลาด 
 • API Gateway มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจ
 • ช่วยให้องค์กรและภาคธุรกิจต่าง ๆ ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ

วิธีเลือก API Gateway ให้คุ้มค่าที่สุด 

สำหรับการเลือกใช้ API Gateway ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยเพื่อเลือก API Gateway ที่คุ้มค่าที่สุด ดังนี้

 1. ความน่าเชื่อถือ โดยเลือกใช้ API จากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีการรับรองความปลอดภัย และมีประวัติการบริการที่ดี
 2. การรองรับแพลตฟอร์ม ตรวจสอบว่า API สามารถรองรับเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มการใช้งานของธุรกิจคุณหรือไม่ เช่น REST, GraphQL, หรือ WebSocket
 3. ค่าใช้จ่าย พิจารณาค่าใช้จ่ายต่าง ๆของ API ให้แน่ใจว่าได้รับประโยชน์จาก API ที่คุณเลือก โดยมีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับธุรกิจ
 4. ประสิทธิภาพ API ที่เลือกใช้ต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถรองรับธุรกิจหรือโครงการของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 5. ความสมบูรณ์ของคุณสมบัติ ตรวจสอบ API ให้ตรงตามที่ธุรกิจของท่านต้องการ รวมถึงให้มีความสามารถในการปรับแต่ง, จัดการข้อผิดพลาด และมีความเสถียรมากที่สุด

นอกจากปัจจัยเหล่านี้ การมีพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญและน่าเชื่อถืออย่าง tangerine จะช่วยให้การเลือกและใช้งาน API Gateway มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจและแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด

เปรียบเทียบ API Gateway ที่น่าสนใจ

API Gateway ข้อดี

หากท่านมีความสนใจเกี่ยวกับ API Gateway ไม่ว่าจะเป็น Apigee API Gateway, Mulesoft หรือ Kong และต้องการจัดการ API ของทั้งองค์กร มีหลากหลายแบรนด์ที่ให้บริการและมีจุดเด่นในการจัดการ API Management ที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งสามารถจัดการ API ระดับขององค์กรกับองค์กร บริหารจัดการ Policy ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างครบถ้วน หากท่านใดสนใจ สามารถติดตามได้ในบทความของ API Management เพิ่มเติม

Tangerine พันธมิตรที่พร้อมนำคุณสู่ความสำเร็จกับ API Gateway พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Storage) เครือข่าย (Networking) และระบบความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนพัฒนาไปสู่บริการ IT ด้านอื่น ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอีกมากมายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ในส่วนของ API Gateway แต่ละแบรนด์มีข้อดีและข้อจำกัด รวมไปถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจแตกต่างกัน ดังนี้

1. Apigee 

API Gateway ของ Apigee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม API Management ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและความนิยมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ Google Could Platform (GCP) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือภาคองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ในการพัฒนา, จัดการ และรักษาความปลอดภัยการใช้งาน API ขององค์กร โดยท่านสามารถพิจารณาข้อดี ข้อจำกัด และฟีเจอร์ต่าง ๆ Apigee ได้ดังนี้

ข้อดี API Gateway ของ Apigee คือ 

 1. ช่วยเหลือในการออกแบบ, สร้าง และจัดการ API ขององค์กร ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาและปรับปรุง
 2. ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล, การรับรองตัวตน รวมไปถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. Data Analytics สำหรับ Apigee จะมีเครื่องมือที่คอยช่วยในการวิเคราะห์และรายงานผลการใช้งานของ API เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

Apigee API Gateway มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพในการจัดการและปกป้อง API ของธุรกิจ ซึ่ง Apigee มีฟีเจอร์ API Gateway ดังนี้

 1. จัดการและควบคุมการเข้าถึง (Access Management) ช่วยให้สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง API และตรวจสอบตัวตนได้ รวมถึงจำกัดอัตราการเข้าถึงเพื่อป้องกันการโจมตีแบบแย่งการเข้าถึง
 2. การควบคุมการทำงาน (Operation Management) ช่วยบันทึกการเรียกใช้ API สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ อีกทั้งยังช่วยในการจัดการข้อผิดพลาดการทำงานระหว่างการใช้งาน API อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความปลอดภัย (Security) ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยการเข้ารหัส
 4. ช่วยในการจัดการเวอร์ชัน (Versioning) API เพื่อรักษาความเสถียรของการพัฒนา
 5. ระบบรองรับการใช้งานหลายระบบ (Multi-environment usage) สามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนทางเทคนิคและชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ข้อจำกัด API Gateway ของ Apigee คือ ค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้สำหรับการใช้งาน 

2. Mulesoft 

API Gateway ของ Mulesoft มีความสามารถที่สำคัญในการจัดการและป้องกันการเข้าถึง API ของธุรกิจ ซึ่งมีข้อดี ข้อจำกัด และฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังนี้

ข้อดี API Gateway ของ Mulesoft คือ มีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของ API ของธุรกิจ โดยมีระบบรับรองตัวตนและการเข้ารหัสที่เข้มงวด และมีการช่วยแปลงข้อมูลที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัด API Gateway ของ Mulesoft คือ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อาจจะไม่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กหรือโครงการที่มีงบประมาณจำกัด และความซับซ้อนในการใช้งาน อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้และสร้างทักษะใหม่ ๆ

ฟีเจอร์ของ API Gateway ของ Mulesoft ได้แก่ การจัดการและควบคุมการเข้าถึง (Access Management), ความปลอดภัย (Security) และการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน (Data analytics and Reporting) เป็นต้น

จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ Mulesoft มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการ API มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

3. Kong

API Gateway ของ Kong เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและมีความยืดหยุ่นมาก ทั้งนี้ท่านสามารถพิจารณาข้อดี ข้อจำกัด และฟีเจอร์ต่าง ๆ API Gateway ของ Kong ดังนี้ 

ข้อดี API Gateway Kong คือ ความเสถียรภาพและประสิทธิภาพที่ดี ทำให้สามารถรับคำขอและส่งต่อคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็น Open-Source Gateway Kong สามารถปรับแต่งและขยายความสามารถได้ตามต้องการ

ข้อจำกัด API Gateway Kong นั่นคือ ความซับซ้อนในการติดตั้ง ปรับแต่ง และมีข้อจำกัดในการรองรับฟีเจอร์ที่มีซับซ้อน รวมไปถึงการจัดการและดูแลรักษาของ Kong ที่มีการใช้ทรัพยากรและความรับผิดชอบที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งาน Could

ฟีเจอร์ของ API Gateway ของ Kong ได้แก่ การป้องกันความปลอดภัย, การบันทึกการใช้งาน, การเปิดบริการและจัดการแอปพลิเคชัน เป็นต้น

Kong API จึงมีความยืดหยุ่นและมีความเสถียร แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น ความซับซ้อนในการติดตั้งและการใช้ทรัพยากรที่มากกว่าเมื่อเทียบกับ Could ในการจัดการดูแลรักษา

ดังนั้น API Gateway จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการจัดการและควบคุมการเข้าถึง API ของระบบแอปพลิเคชันหรือระบบเว็บไซต์ที่ทำงานซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการ API Gateway คุ้มค่าที่สุดแก่องค์กร ที่ Tangerine ผู้นำด้าน IT Solutions  พร้อมเคียงข้างธุรกิจไทยมากว่า 20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน API Gateway เราพร้อมให้คำปรึกษา  ออกแบบ พัฒนา และวางระบบ API Gateway  ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งความสำเร็จไปกับ tangerine ติดต่อเราเพื่อปรึกษาและวางแผน API Gateway ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

Website: https://uat.tangerine.co.th 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tangerine-co-ltd-/ 
Blockdit: https://www.blockdit.com/tangerineofficial 
Facebook: https://www.facebook.com/tangerineofficial.page 
Youtube: https://www.youtube.com/@tangerine.official 

Reference

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources