BLOGS

IT Consultant มีหน้าที่อะไร ? ทำไมหลายบริษัทถึงเลือกจ้าง Outsource

Tangerine • 02/05/2024
Tangerine Co., Ltd.
IT Consultant มีหน้าที่อะไร ? ทำไมหลายบริษัทถึงเลือกจ้าง Outsource
IT-Consultant

ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ส่งผลต่อทุกแง่มุม ตั้งแต่การดำเนินงาน การตลาด การขาย ไปจนถึงการบริการลูกค้า องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ IT Consultant หรือ ที่ปรึกษาด้านไอที จึงเป็นผู้ช่วยที่สามารถแนะนำแนวทาง แก้ไขความท้าทายด้านเทคโนโลยี และปลดล็อกปัญหาที่เกี่ยวกับระบบไอทีอย่างชาญฉลาด นำพาองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จ

IT Consultant คืออะไร

IT Consultant คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำทางเทคโนโลยี ไม่ว่าท่านจะต้องการการปรับปรุงระบบทางเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือการวางแผนใหม่เพื่อพัฒนาระบบไอทีมาขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในทุก ๆ ขั้นตอนขององค์กร 

ตัวอย่างเช่น บริษัทจ้าง IT Consultant ที่ปรึกษาด้านไอทีเพื่อออกแบบเครือข่ายหรือย้ายระบบที่มีอยู่ไปยังแพลตฟอร์มใหม่ ดังนั้น บริษัทไอทีต้องวางแผนเทคโนโลยีระยะยาวและดูแลการดำเนินงานเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้

หน้าที่ของ IT Consultant มีอะไรบ้าง

หน้าที่-IT-Consultant

องค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคง จำเป็นต้องมี IT Consultant ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญอยู่ข้าง ๆ ทำให้มั่นใจว่าบริษัทของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ แล้วหน้าที่ของ IT Consultant มีอะไรบ้าง?

1. ให้คำปรึกษาด้านไอที

Tangerine ในฐานะ IT Consultant ที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนา และจัดการระบบไอทีให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เรามุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

ซึ่งหนึ่งในหน้าที่หลัก ๆ ของ IT Consultant ที่จะนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนาและจัดการระบบไอทีให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

ในบางครั้งองค์กรต้องเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ IT Consultant จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยองค์กรตัดสินใจ จากการประเมินความเป็นไปได้และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร ความสามารถทางการเงิน และความพร้อมในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือไม่ หากไม่ทาง IT Consultant ต้องมองหาเทคโนโลยี หรือกลยุทธ์อื่น ๆ มาทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ องค์กรจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

2. ออกแบบระบบ

การออกแบบระบบ เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างระบบไอทีที่ตอบโจทย์ปัญหาที่องค์การกำลังเผชิญอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ซึ่ง Tangerine มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ IT ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ อาทิ Cloud Solution ที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่าง การนำ Digital Transformation ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน จากหลาย ๆ องค์นำมาปรับใช้ส่งเสริมการทำงาน เช่น Cloud Solution ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จบปัญหาการรับ-ส่งข้อมูลภายในองค์กรที่เคยเข้าถึงได้อย่างและซับซ้อน กลายเป็นเรื่องง่ายในการจัดการกับทรัพยากรทั้งหมดที่องค์กรมีได้ด้วยตนเองซึ่งควบคุมผ่าน Platform และมี  Cloud Provider เป็นผู้ดูแลระบบ

ช่วยให้องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์กร 

3. พัฒนา Software

IT-Consultant-พัฒนา-Software

Tangerine มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Software & Application Development ที่พร้อมพัฒนา Software ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการขององค์กร

การมี Software ที่ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการขององค์กรกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภทและไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของ IT Consultant ในการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และแก้ไข Pain point องค์นั้น ๆ ได้อย่างตรงจุด 
IT Consultant พัฒนาโครงสร้างและฟังก์ชันของ Software และรวมถึง Application ต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้นอกจากนี้ ต้องดีไซน์ออกมาให้มี Interface ที่น่าใช้งานและคำนึงถึง User Experience โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ ออกแบบและพัฒนาระบบร่วมด้วย

4. ปกป้องระบบขององค์กร Cybersecurity

Tangerine ให้บริการด้าน Cybersecurity ที่ครอบคลุม  เรามีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ ระบุช่องโหว่ และออกแบบระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลมีค่ามหาศาล การโจมตีทางไซเบอร์กลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อองค์กรทุกประเภท ส่งผลเสียหายทั้งต่อชื่อเสียง ข้อมูล และการเงิน องค์กรจึงจำเป็นต้องมี IT Consultant ที่มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ ระบุช่องโหว่ ความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นหาโซลูชัน ออกแบบและเสริมสร้างระบบ Cybersecurity อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องระบบและข้อมูลให้ปลอดภัย

5. ฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้ในระบบไอที

นอกจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบไอทีแล้ว สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันคือการพัฒนาบุคลากร หรือพนักงานผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับระบบไอทีนั้น ๆ IT Consultant จึงมีอีกหน้าที่คือ ฝึกอบรมพนักงาน โดยกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม รูปแบบและเนื้อหาที่จะอบรม ตั้งแต่การใช้งานระบบไอทีขั้นพื้นฐานไปจนถึงเฉพาะทาง และมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง

Tangerine ไม่เพียงแต่พัฒนาระบบ IT  แต่เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร  เรามีบริการฝึกอบรมพนักงาน ตั้งแต่การใช้งานระบบไอทีขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงเฉพาะทาง

บริการ IT Consultant ช่วยปรับปรุงธุรกิจได้อย่างไร?

  • ลดต้นทุน ช่วยให้ท่านประหยัดเงินโดยการนำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับปัญหาด้านไอทีของท่าน โดยท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิผลของธุรกิจของท่าน จากการดำเนินงานด้วยระบบและแอปพลิเคชันที่ IT Consultant พัฒนาขึ้นมา
  • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การจ้างที่ปรึกษาด้านไอทีที่มีประสบการณ์ออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย และแนะนำกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างข้อได้เปรียบ
  • ความสามารถในการขยายขนาด ช่วยให้ท่านมีทางเลือกในการขยายขนาดที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
  • เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ IT Consultant ออกแบบระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม ประกอบด้วย การควบคุมการเข้าถึง การป้องกันภัยคุกคาม การสำรองข้อมูล และการกู้คืนระบบ 

Tangerine ผู้ให้คำปรึกษาด้านไอทีครบวงจร ที่มากกว่าประสบการณ์ สู่ก้าวแห่งความสำเร็จ

การดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนยาวสู่ทศวรรษที่ 3 ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่ง Tangerine ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการ IT Solutions แต่เป็น “พันธมิตร” ที่เคียงข้างองค์กรธุรกิจไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ สู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคง เพราะทุกองค์กรจำเป็นต้องมี IT Consultant ที่ดีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตในธุรกิจของท่าน Tangerine เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านไอทีทุกรูปแบบอย่างครบวงจร พร้อม ขยายบริการสู่ IT Solutions ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า อาทิ Cloud Solution, Software & Application Development, Data Analytics, Business Mobility, Security และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อแก้ไขทุก Pain Point ขององค์กรด้วยโซลูชันที่เหมาะสมจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งความสำเร็จไปกับ tangerine ติดต่อเราเพื่อปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และวางระบบอย่างครบวงจรให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
ติดต่อเราได้ที่ marketing@uat.tangerine.co.th  หรือโทร 02-285-5511
ท่านจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources